Avís Legal

CONDICIONS D’ÚS DE LA WEBDE CPM, CONSTRUCCIONES, PINTURA Y MANTENIMIENTO S.A.U.

Titular del web:

CPM, Construcciones, Pintura y Mantenimiento S.A.U., empresa constructora de nacionalitat espanyola amb domicili al carrer Evarist Arnús 29 baixos 08014 Barcelona, amb C.I.F. A-60649522 i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 27.557, foli 165, fulla nº B-121050, Inscripció 1ª, d’aquí en endavant, cpm.

La plana web es propietat de cpm.

La utilització de la plana web està sotmesa a les següents condicions d’ús. Preguem pugui llegir-les atentament. El fet d’accedir al web i/o a l’aplicació i fer servir els materials continguts en aquestes implica que vostè ha llegit i accepta, sense reserva alguna, aquestes condicions.

1.- Condicions d’ús

1.1 El lloc web compte material preparat per cpm amb fins únicament informatius. L’usuari ha de tenir present que aquest material podria ser no el més recent sobre les qüestions analitzades. De la mateixa forma, aquest material pot ser modificat, desenvolupat o actualitzat sense notificació prèvia.

1.2 El material contingut al lloc web no pot servir, en cap cas, com a substitutiu de l’assessorament sobre construccions o de cap altre temàtica. L’accés a aquest material no vol constituir ni implica relació alguna entre cpm i el client, ni qualsevol altra tipus de relació de confiança o professional entre cpm i l’usuari del web. Per aquest motiu, l’usuari no ha d’actuar sobre les bases de la informació continguda a les mateixes, sense recórrer prèviament al corresponent assessorament professional. De la mateixa forma, l’usuari no ha d’enviar a cpm cap tipus d’informació confidencial sense haver consultat prèviament amb algun dels nostres treballadors i haver rebut autorització per remetre aquesta informació.

1.3 Els links que contenen el lloc web poden conduir a l’usuari a altres llocs, planes web gestionades per tercers, sobre els que cpm no exerceix cap tipus de control. cpm no respon ni del contingut ni de l’estat d’aquests llocs, pàgines web i aplicacions, i l’accés a les mateixes mitjançant el lloc web o l’aplicació tampoc implica que cpm recomani o doni per bo el seu contingut.

2.- Limitació de responsabilitat

2.1 Qui utilitza el web, ho fa pel seu propi compte i risc. cpm no es responsabilitza dels errors que poguessin aparèixer o qualsevol altre que es pugui accedir mitjançant la plana web o l’aplicació. cpm tampoc podrà ser considerada responsable de qualsevol dany derivat de la utilització del web i/o de l’aplicació, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que en aquestes es facilita.

2.2 cpm no garanteix l’absència de virus u qualsevol altre element nociu que pugui generar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l’usuari del lloc web. En conseqüència, cpm no respon pels danys i perjudicis que aquests elements poguessin ocasionar a l’usuari o a tercers.

3.- Protecció de dades

3.1 La informació que rep cpm dels usuaris del lloc web mitjançant la subscripció o l’enviament de formularis curriculars es tracta amb la màxima confidencialitat, sense fer-la servir més enllà de l’ús requerit.

3.2 En virtut d’allò disposat a l’article 22 de la LSSI, cpm podrà fer servir dispositius d’emmagatzematge i recuperació de dades (cookies) en equips terminals dels destinataris, a condició que els mateixos hagin donat el seu consentiment després que hagin rebut informació clara i complerta sobre la seva utilització.

Això no treu el possible emmagatzematge o accés en un àmbit tècnic per fer possible la comunicació per una xarxa de comunicacions electròniques o, si fos estrictament necessari, per a la prestació d’un servei de la societat de la informació expressament sol·licitat pel destinatari.

3.3 Quan es sol·licitin dades personals per a la prestació de serveis, s’informarà als usuaris del caràcter necessari d’aquells considerats imprescindibles. Si no es faciliten aquestes dades obligatòries, no serà possible la prestació d’aquests serveis.

3.4 L’usuari podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant sol·licitud adreçada a lopd@cpmcpm.com o per correu postal a les oficines de l’empresa. La sol·licitud haurà d’indicar clarament el nom i els cognoms de l’usuari, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del DNI o passaport i indicació del dret que vol exercir.