Empresa

Unitats de Negoci

CONSTRUCCIÓ

Edificació

Equipaments

Industrial

Habitatge/Residencial

Rehabilitació d’edificis

Rehabilitació energètica

Restauració

Interiorisme

SERVEIS

Manteniment integral (instal·lacions i elements constructius)

Plans de Manteniment Operatius

Contratació de Serveis per a una òptima gestió d’infraestructures

Provisió de Serveis

Gestió energètica d’infraestructures

Gestió d’espais de treball

GESTIÓ

Redacció de projectes

Inspecció tècnica d’edificis

Llibres de l’edifici

Legalització d’instal·lacions

Gestió de llicències

Direccions facultatives

Project management

CONCESSIONS

Gestió de centres geriàtrics

Residències universitàries

Explotació d’establiments hotelers

Centres turístics

Consultoria de nous projectes

Plans de comercialització i vendes

Organigrama

gestió patrimonial

administració empresa matriu

desenvolupament immobiliari

àrea corporativa prl, qualitat i medi ambient

direcció general corporativa

àrea responsabilitat social empresarial

projectes internacionals

direcció cpm

gerència i finances

comptabilitat i compres

jurídic

departament tècnic

estudis

IT

gestió de persones i RRII

cap d’obra àrea 1

cap d’obra àrea 2

cap d’obra àrea 3

cap d’obra àrea 4

cap d’obra àrea 5

cap d’obra àrea 6

cap d’obra àrea 7

encarregats/des

capatassos/asses

oficials/ales 1ª

peons

administratius/tives