Notícies

cpm executarà les obres d’ampliació del parc Europa de Sant Felu de Ll. (Barcelona)

Les feines a desenvolupar es centraran en un terreny de prop de 9.000 m2 qualificat com a ‘Parcs i Jardins’, ubicat junt al CEIP Martí i Pol que en aquests moments té un ús residual. A més a més, amb l’actuació que portarà a terme cpm, la ciutat guanyarà un nou espai lúdic i esportiu, especialment destinat al públic jove.

cpm s’ha adjudicat les feines en concurs públic, sent l’oferta presentada la que ha obtingut una major puntuació tècnica i económica.